Služby

Spoločnosť ponúka kompletné služby v oblasti účtovníctva.

Účtovníctvo

Viac info

Poradenstvo

Viac info

Účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

  • Vedenie podvojného účtovníctva
  • Vypracovanie účtovnej závierky

Mzdy

Vedenie mzdovej a personálnej agendy

  • Vedenie mzdového účtovníctva
  • Vypracovanie miezd
  • Personalistika

Daňové priznanie

Potrebujete vypracovať Daňové priznanie?

  • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty + súhrný výkaz
  • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
  • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
  • Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Poradenstvo

Účtovné poradenstvo

Kontakt

info@begisro.sk

+421 902 680 961, +421 907 451 852

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto