Cenník služieb

Presadzujeme individuálny prístup k našim klientom, priložený cenník preto prosím považujte za orientačný.

Prosím kontaktujte nás a vypracujeme Vám cenovú ponuku priamo na mieru.

Ďakujeme.

Podvojné účtovníctvo

Mzdy

Iné

Cenník

Podvojné účtovníctvo
spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť

účtovné zápisy mesačne

neplatca DPH

platca DPH

do 50 ks

40 €

59 €

do 100 ks

80 €

99 €

do 250 ks

160 €

200 €

do 400 ks

250 €

350 €

do 550 ks

380 €

462 €

nad 550 ks

dohoda

dohoda

Zápis nad rámec

0,70 €

0,90 €

Registrácia DPH

50 €

Výkaz DPH + KV ( mesačný platca )

30 €

Výkaz DPH + KV ( kvartálny platca )

60 €

Opravný/dodatočný výkaz DPH + KV ( mesačný platca )

30 €

Opravný/dodatočný výkaz DPH + KV ( kvartálny platca )

60 €

Súhrnný výkaz

20 €

Spracovanie dane z motorových vozidiel ( do 2 vozidiel )

50 €

* každé ďalšie vozidlo

10 €

Spracovanie účtovnej závierky

150 €

Spracovanie a podanie daňového priznania za PO

100 €

Vypracovanie a podanie štatistiky mesačnej

25 €

Vypracovanie a podanie štatistiky kvartálnej

35 €

Vypracovanie a podanie štatistiky ročnej

50 €

Systémové otvorenie novej firmy

50 €

Mzdová evidencia

Mesačný paušál za spracovanie miezd a dokumentov

16,50 €

Mzda za zamestnanca/dohodára

10 €

Iné – ročné zúčtovanie dane, potvrdenia na požiadanie, prihlášky/odhlášky zamestnancov…

8,50 €

Prihlásenie/Odhlásenie zamestnávateľa do ZP

50 €

Prihlásenie/Odhlásenie zamestnávateľa do SP

50 €

Prihlásenie/Odhlásenie zamestnávateľa na daň zo ZČ

50 €

Spracovanie exekúcie

20 €

Kontakt

info@begisro.sk

+421 902 680 961, +421 907 451 852

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto